Ana Sayfa Hukuk Vefat Edenlerin Senet Borcu

Vefat Edenlerin Senet Borcu

Kıymetli evrak niteliği taşıyan borç senedi belirli bir miktar paranın ödeneceğine dair borçlu ve alacaklı arasında imzalanan bir belgedir. Bono olarak da bilinen emre muharrer senetler vade tarihi geldiğinde ödenmesi gereken evraklardır. Vefat edenlerin senet borcu ise birçok kişi tarafından merak edilir.

Senetler adi senet ve resmî kurumlarla imzalanan senetler olarak 2 grupta ele alınır. Adi senetlerin ödenmediği durumlarda 3 yıl içerisinde hukuki işlem başlatılabilir. Resmi senetlerde ise 10 yıllık bir müracaat süresi bulunur. Bu sürelerin aşılması durumunda zamanaşımı kavramı devreye girer. Zamanaşımı senedin kambiyo değerinin ortadan kalkmasına yol açar. Bu durumda da senet yazılı delil niteliği kazanır.

Vefat eden kişilerin mirasçıları borca karşı müteselsilen sorumludurlar. Bu sorumluluktan kurtulmak reddi miras ile mümkün olurken kanunen, ölenin mirasından yararlananların borçlarına karşı da sorumlu oldukları görülür.

Vefat Edenlerin Banka Borcu

Bankalara olan borçlarda kişilerin yükümlülükleri bulunurken bunların vadesinde ödenmesi kanunen gereklidir. Kişinin vefatı durumunda ise mirasçıları borçlarına ortak olurlar. Bunun yanı sıra vefat edenlerin banka borcu ne olur? Merak edilirken kredi kullanılmışsa ve hayat sigortası yapılmışsa bu durumda kredi borcu sigorta tarafından karşılanır.

Vefat edenin kredi kullanırken hayat sigortası yaptırmadığı durumlarda ise mirasçılar müteselsilen kredi borcuna ortak olurlar ve ödemekle yükümlü tutulurlar. Kredi kartı borçları için de mirasçıların bu borcu ödemesi zorunludur. Mirasçının borçtan kurtulması reddi miras yapması ile mümkün olur. Vefat edenin kredi kartı alırken hayat sigortası satın alması durumunda da kredi kartı borcu sigorta şirketi tarafından ödenir.

Vefat Edenlerin Senet Borcu Ne Olur?

Senet olarak adlandırılan kıymetli evraklar kişiler arasında ortaya çıkan borç-alacak ilişkisine istinaden imzalanır. Bono olarak da adlandırılan bu belgeler vadesi geldiğinde ödenmesi gereken resmi evraklardır. Vefat edenlerin senet borcu ne olur? Merak edilirken bu borcun mirasçılar tarafından ödenmesi zorunludur.

Mirasçılar vefat edenin alacaklarına olduğu kadar borçlarına da ortak kabul edilirler. Bundan dolayı da ölenin imzalamış olduğu senetlerin ödenmesi gerekir. Bunu ödemek istemeyen mirasçıların reddi miras yapması gerekir.

Ölmüş Kişilerin Banka ve Senet Borcu Alt Soyuna Geçer mi?

Kişilerin yaşarken bankalara borçları olabileceği gibi imzaladıkları senet, çek gibi çeşitli belgeler olabilir. Ticari ilişkiler sonucu kullanılan bu belgeler resmi bir değer taşır. Ölmüş kişilerin banka vesenet borcu alt soya geçer mi? Araştırılırken bu borçlar mirasçılara intikal etmektedir.

Mirasla ilgili konularda altsoy ve üst soydan söz etmek gerekli olurken altsoy; kişinin çocuğu, torunu, torununun çocuğu olur. Üst soy ise; anne, baba, annenin babası, annenin annesi, babanın babası ve babanın annesidir.

Vefat eden kişilerin banka borçları arasında kredi borçları ya da kredi kartı borçları olabilir. Bu durumda mirasçılar tarafından bu borçların ödenmesi zorunludur. Ölen kişi bu işlemleri imzalarken hayat sigortası yaptırdığı takdirde vefatının ardından sigorta şirketi bu borçları öder. Sigorta yapılmadıysa ise mirasçılar borcu ödemekle yükümlüdür.

Senet borcunun da mirasçılar tarafından ödenmesi gereklidir. Altsoy olarak adlandırılan akrabalar zümre sistemi dikkate alındığında mirastan pay alan kişilerdir ve senet borcunu da ödemekle yükümlü tutulurlar.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz