Ana Sayfa Hukuk Senetlerde Zamanaşımı Süresi

Senetlerde Zamanaşımı Süresi

Senet adı verilen belgeler kişiler arasında alacak, borç ilişkisine bağlı olarak oluşturulur. Borç ilişkisinin belgelendirilmesinde kullanılan bu tür evraklar alacaklının alacağı hakkında bilgi verir. Senetlerde zamanaşımı süresi tarafların merak edeceği konular arasında yer alır.

Zamanaşımı süresi içirişinde senede ilişkin herhangi bir işlem yapılmaması kişinin haklarından vaz geçmesi anlamına gelir. Senet üzerinde yer alan bilgiler; borçlunun borcunu ödemeyi taahhüt ettiği tarih, borç miktarı, senet alacaklısının ad-soyad bilgileri, borçlu imzası ve benzeridir.

Senetlerin Zamanaşımı Süresi Ne Kadar?

Senet, insanlar arası ticari ilişkilerde binlerce yıldır kullanılan bir evraktır. Resmi bir değer taşıması onu önemli hale getirirken aynı zamanda hukuki açıdan da kişi haklarının güvence altına alınmasına yarar. Senetlerin zamanaşımı süresi ne kadar? Bu sebeplerle merak edilir.

Zamanaşımı süresine maruz kalan bir kişinin hukuki haklarını kaybetmesi söz konusu olur. Bu sebeple bir senedin belirlenen süre içerisinde ödenmemesi durumunda kanuni hakların bilinmesi gerekir. Borçlu taahhüt ettiği tarihte borcunu ödemediğinde alacaklı taraf alacağına ilişkin olarak icra takibi başlatabilir. Takip işleminin başlatılması koşulların sağlanmasıyla mümkün olur.

Senetler iki türde oluşturulur. Adi senet, resmî kurumlardan alınan senet. Adi senetler; alışveriş yaparken işletmelere imzalanan senetler ya da kişiler arasında alacak verecek ilişkisine yönelik yapılan senetlerdir. Bunlarda zamanaşımı süresi 3 yıldır. Resmî kurumlarla yapılan senetlerde zamanaşımı süresi 10 yıldır. Senet zamanaşımı süresi içerisinde işleme konulmadığında kambiyo vasfını kaybeder.

Ancak bazı hususlarda alacaklı zamanaşımına düşmüş senedi delil göstermek suretiyle alacağın tahsili için dava açabilir bu durum senet yazılı delil başlangıcı sayılabilir Yine senet karşılığı edinelen malın kanıt ve delil olarak ile sürülmesi gerçekleşebilir. Özellikle büyük alacaklarda zaman aşımına düşse bile dava konusu edilebilir ve alacaklı alacağını tahsili hususunda sağlan bir dava inşa etmesiyle alabilir.

Ölen Kişinin Senet Borcu Zamanaşımı Süresi

Yasal evraklar arasında kabul edilen senet, alacaklının alacağını ispat etmek için kullanabileceği bir belgedir. Bundan dolayı da kıymetli evraklar arasında yer alır. Senetler ödenmediğinde avukata verilerek icra işlemi başlatılabilir. Kişinin vefatı durumunda ölen kişinin senet borcu zamanaşımı süresi merak edilir.

Borçlu tarafın vefatı senet borcunu ortadan kaldırmaz. Bundan dolayı varisler tarafından borcun ödenmesi gerekir. Alacaklı taraf vefat edenin varislerinden alacağını talep edebileceği için senedin yasal olarak geçerliliği devam eder. Mirasçılar mirası kabul ettiklerinde vefat edenin alacaklarına ve borçlarına müteselsilen yani zincirleme olarak ortak olur. Bundan dolayı da senedin düzenlendiği tarihten itibaren yasal zamanaşımı süresi geçerli hale gelir.

Zamanaşımına Uğrayan Senede Ne Olur?

Senetler Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabi kabul edilirler. Zamanaşımına uğrayan senede neolur? Merak edilirken bu tür bir senedin borç ikrarı niteliği taşımadığı görülür. Kambiyo senedi olma vasfını yitiren senet, yazılı delil olarak kabul edilir.

Bono olarak da bilinen senetler keşideci ve lehdar arasında imzalanır. Bonoyu düzenleyen borçlu ile lehdar olarak adlandırılan alacaklı arasında imzalanan senetler belirli bir meblağın ödeneceğine dair taahhüt içerir.

Bu ödeme senet üzerinde belirlenen tarihte yapılır. Bonoyu imzalayan-düzenleyen kişi senet bedelini vadesinde ödeyeceğini taahhüt eder. Senedin ödenmemesi durumunda ise alacaklı yasal haklarını kullanabilir. Yasal hakların kullanım süresi içerisinde kanuni yola başvurulmazsa senetler için geçerli olan zamanaşımı süresi vardır. Adi senetler için bu süre 3 yıldır. Belirlenen zamanaşımı süresi içerisinde yapılmayan müracaatlar ise senedin kambiyo senedi olma özelliğini ortadan kaldırır. Bu durumda da senet yazılı delil niteliğine dönüşür. Resmî kurumlardan alınacak senetler içinse 10 yıllık zamanaşımı süresi bulunur.

Meta Etiket: Senetlerde Zamanaşımı Süresi başlığı sayesinde bu konuda internet üzerinden araştırma yapmanıza gerek kalmaksızın lazım gelen tüm bilgilere ulaşabileceksiniz.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz