Ana Sayfa Teknoloji Senet ile Para Vermek Yasal Mıdır?

Senet ile Para Vermek Yasal Mıdır?

Türk Ceza Kanunu’nun 241. Maddesine istinaden kazanç elde etme amacını güderek başkasına para vermek suç olarak kabul edilir. Bu suçu işleyen kişiler içinse bir ceza uygulanır. Senet ile para vermekyasal mıdır? Merak edildiğinde ise bu fiilin suç olarak kabul edildiği görülür.

Tefecilik suçu olarak adlandırılan eylemlerde bir kimseye doğrudan para verilmek sureti ile kazanç elde etme amacı güdülür. Bu suç ekonomik bir suç olarak kabul edilir. Tefecilik suçu ekonomi, sanayi ve ticarete ilişkin suçlar kapsamında değerlendirilir.

Senet olarak adlandırılan evraklar kambiyo senetleri kapsamında değerlendirilir. Bu evraklar Ticaret Kanunu incelendiğinde bir ödeme aracı olarak kabul edilirler. Senet gibi belgeler ciro edilmek sureti ile tefeciye verilebilmektedir. Senetler borçlu ve alacaklı arasında düzenlenen evraklardır. Alacaklının belli bir vadede borçludan alacağını tahsil edeceğine dair verilen bu belgeler hukuki bir değer taşır.

Kişiler senetlerini tefecilere vadesinden önce kırdırmak sureti ile belli bir iskonto karşılığında verdiklerinde tefeci olarak adlandırılan kişiler, senedin vadesi geldiğinde borçludan senedi tahsil eder. Bu işlem Yargıtay kararlarına göre senet kırdırma olarak adlandırılırken tefecilik suçunun oluşmasına zemin hazırlar. Bundan dolayı da suç olarak kabul edilir.

Senet Karşılığı Para Veren Tefeciler

TCK 241 senet karşılığı para veren tefecilere ilişkin yasal hükümleri kapsar. Senet karşılığı para veren tefeciler suç işlemiş kabul edilir. Bu kanun maddesi ekonomik sıkıntıda olan bireyin sömürülmesini engellemeyi amaç edinir. Tefecilik suçuna ilişkin eylemler üç şekilde gerçekleştirilebilir.

  • Doğrudan ödünç para verme yoluyla tefecilik
  • Senet ve çek kırdırma yoluyla tefecilik
  • Pos cihazı tefeciliği

Tefecilik suçunda ödünç olarak verilen her şeyin suçun konusunu oluşturmadığı görülür. Bu suçun ilişkili olduğu konu, para kapsamında ele alınır. Para verilirken ne tür bir para değeri olduğu önemli olmaz. TL ya da dolar gibi çeşitli para cinsleri ile bu suç oluşturulabilir.

Tefecilik suçu işlenirken bu suça konu olanlar arasında altın ya da gümüş gibi değerli madenler bulunmamaktadır. Suçun oluşması için tefecinin kazanç sağlama amacı gütmesi gerekir. Bu suçta kazanç olarak adlandırılan durum faiz ya da malvarlığı değeri olarak kabul edilir.

Tefecilik Suçu ve Cezası

Kişilerin ekonomik sıkıntı yaşaması nedeni ile tefecilerden para alması durumunda bu durum suç oluşmasına yol açar. Tefecilik suçu ve cezası söz konusu olduğunda ise kazanç elde etmek amacıyla başkasına ödünç para veren kişilerin 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezasına çarptırıldıkları görülür.

Bu tür bir suç için öngörülen cezalar arasında işlenen suçun durumuna bağlı olarak adli para cezası da bulunur. Bu suçun ispat edilmesi gerekli olurken ispat için gerekli olan ön koşul suçun mağduru ve fail arasındaki para alışverişi ışında cereyan eden bir ilişkinin olup olmamasıdır. Bu tür bir ilişki varsa ispatlanması gerekli olur.

Tefecilik suçunda geçerli olan dava zamanaşımı süresi 8 yıldır. Tefecilik suçlarına ilişkin olarak başvurulabilecek mahkeme ise Asliye Ceza Mahkemesi’dir. Zamanaşımı olarak adlandırılan kavram suç işlendikten sonra belli bir süre geçmesine rağmen dava açılmaması durumudur. Tefecilik suçu 8 yıllık dava zamanaşımı süresi boyunca araştırılabilecek bir suç olarak kabul edilir.

Meta Etiket: Kaynakların taranarak elde edildiği bilgiler ile hazırlanan Senet İle Para Vermek Yasal Mıdır? başlıklı makale, merak edilen sorulara yanıt hüviyetinde hazırlanmıştır.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz