Ana Sayfa Hukuk Evime Haciz Geldi Ne Yapmalıyım?

Evime Haciz Geldi Ne Yapmalıyım?

Kişiler zaman zaman çeşitli sebeplerle haciz işlemi ile karşı karşıya kalabilir. Bu durumda da evime haciz geldi ne yapmalıyım? Sorusu ile karşılaşılır. Bu durumda yapılması gereken en doğru davranış, emsal davalar ve vakalar üzerinde deneyim kazanmış hukukçulardan danışmanlık talep etmek ya da doğru bilgi paylaşılan platformlardan sürece dair bilgilenmek olacaktır.

Haciz durumunda ilk olarak ilgili memur, haczin muhatabı olan şahsın ikamet ettiği yere gelir. Haciz memuru eve geldiğinde haciz yapmaya uygun eşya olup olmadığına bakar. Haciz memuruna kapı açılması gerekirken memurun yasal hakkını kullanacağı görülür. Bundan dolayı da kapı açılmasa bile memur çilingir yardımı ile kapı açtırma yetkisine sahiptir. Bu sebeple memurun görevini yapmasını engellemek mümkün olmaz.

Kapı açıldıktan sonra memur görevini yapar. Ev sahibinin de bu sırada itiraz etme hakkı bulunmamaktadır. Hacze itiraz etmek ancak hukuki yoldan mümkündür ve icra mahkemesine hacze itiraz dilekçesi verilerek bu işlem yapılır. Eve haciz gelmesi durumunda icra memurunun görevini yapması engellenmemelidir.

Eve Gelen Hacze İtiraz

Hacze maruz kalan kişiler birçok soruya yanıt arar. Hukuki bir işlem olması nedeni ile haciz işlemlerinde sözlü itirazlar geçerli olmamaktadır. Bundan dolayı da eve gelen hacze itiraz için icra mahkemesine dilekçe ile başvurulur.

  • Haciz memuru, alacaklının haciz uygulanan eşyaların evde kalmasını ve yeddiemin uygulamasının yapılmasını kabul etmesi durumunda bu işlemi uygular. Borçlu borcunu ödeyeceği yönünde bir kanaat oluşturduğunda alacaklı bu yöntemi seçebilir. Borç ödenince eşyalardaki haciz kalkar.

Alacaklı borcuna karşılık haczettiği eşyaları isterse yeddiemin deposuna kaldırır. Bu durumda da borcun belirlenen tarihte ödenmemesi durumunda eşyalar satılır.  Borçluya ödeme emri geldiğinde 7 gün içerisinde kendisine itiraz hakkı tanınır. Hacze itiraz için yasal süre içerisinde başvuru yapılması gerekir.

Eve İcradan Kâğıt Gelmesi

Alacaklı ve borçlu arasında ortaya çıkan anlaşmazlıklarda alacaklı kendisine yapılması gereken ödemenin yapılmadığı durumlarda alacağına yönelik olarak haciz işlemi başlatabilir. Eve icradan kâğıtgelmesi icra takibinin başlaması anlamını taşır.

Haciz işleminde borçlu kişi muhatap alınır. İcra dairesine alacaklı başvurur ve borçlu kişiye icra dairesinden bir tebligat gönderilir. Alacaklı ve borçlu arasında ticari ilişkilere bağlı olarak ortaya çıkabilen anlaşmazlıklarda alacaklı alacağını haciz yoluyla tahsil edebilir. Haciz işleminde koşulların sağlanması gerekir. Borcun belirlenen tarihte ödenmemesi alacaklının kanuni haklarını kullanmasına imkân yaratır.

Hangi Eşyalar Haczedilebilir?

Haciz uygulaması yapılırken insanların yaşamı için gerekli olan eşyalar alınmamaktadır. Hangi eşyalarhaczedilebilir? Sorusuna yanıt aranır.  Evde kullanılan buzdolabı, çamaşır makinesi gibi ihtiyaç üzere olan eşyalar haczedilmezken lüks olarak değerlendirilen eşyalar haczedilir. Evde bulunan para, altın, gümüş gibi değer taşıyan malzemeler ve antikalar haczedilir. Beyaz eşyalardan ikinci bir adet varsa bunlar da haczedilir.

  • Haciz sorgulama yapılacağı zaman da e-devlet üzerinden bu işlemler gerçekleştirilebilir. İnteraktif vergi dairesi uygulaması üzerinden de işlem yapmak mümkündür. E-devlet şifresi ve T.C kimlik numarası bu sorgulama sırasında gerekli olan bir bilgidir.
  • İhtiyati haciz olarak adlandırılan durum geçici hukuki bir korumadır. Bu sayede mahkeme kararı ile borçlunun malvarlığına el konur.
  • E haciz adı verilen uygulama devlete ödenmeyen borçlar nedeni ile yapılır. Bu yöntem vergisini ödemeyen vatandaşlara maaşları üzerinden uygulanmaktadır. Borcun durumuna bağlı olarak yüksek meblağlarda araç ya da gayrı menkuller üzerinden de haciz işlemi uygulanabilmektedir.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz