Ana Sayfa Teknoloji Banka Maaşa Bloke Koyabilir Mi?

Banka Maaşa Bloke Koyabilir Mi?

Kişilerin bankalara olan borçları nedeni ile bunları vaktinde ödemediklerinde hesaba bloke konulabilmektedir. Banka maaşa bloke koyabilir mi? Sorusu ise merak edilir. Bankaların bütün hesaplara bloke koyma yetkisi bulunurken bunlar arasında maaş hesabı bulunmaz.

  • Maaş hesabına bloke konulması için müşterinin taahhüt ettiği ödemeleri yerine getirmemesi ve hakkında icra takibinin başlatılmış olması gerekir. Kişiler bankalarla olan ticari ilişkilerinde çeşitli şekillerde borçlanır. Kredi çektiğinde, kredi kartını kullandığında bu ödemeleri vaktinde yapması istenir.

Müşterinin borçlarını gününde ödememesi yasal sürecin başlatılmasına yol açar. Bu süre zarfında borç ödenmediğinde ise banka alacağını almak için hesaplara bloke koyar. Devlete vergi borcu olan kişilerin bu borcu ödemediği durumlarda ya da hesaplarda şüpheli para giriş çıkışlarında da bankaların bloke uygulaması yapabildikleri görülür.

Banka Maaşa Neden Bloke Koyar?

Merak edilenler arasında yer alan banka maaşa neden bloke koyar? Sorusu için verilebilecek birden fazla yanıt bulunur. Müşterilerin bankaya olan borçlarını gününde ödememesi durumunda bloke işlemi banka tarafından uyarılır.

  • Müşteriye tanınan belirli bir süre olur ve bu sürenin sonunda banka müşteriyi takibe alır. Takip aşamasında da yasal bilgilendirmeler müşteriye yapılır. Bu süreçlerin sonunda borcun ödenmemesi icra takibinin uygulanmasını gerekli kılar.
  • Banka borcu maaştan kesilir mi? Merak edilir ve banka borcunu tahsil edebilmek için kişinin maaşına haciz koymak sureti ile bunun 1/4’ünü kesebilir.
  • Müşteri için haciz kararı verildiğinde banka kullanıcının hesaplarına bloke koyar. Bu sayede alacağını tahsil etme fırsatı yaratır. Hesaba konulan blokelerde banka ve müşteri arasında çeşitli nedenlerden kaynaklanan bir sorun varsa bu durum karşılıklı olarak çözümlenebilirken yasal bir süreç işletildiğinde kanunlara uygun hareket edilmesi gerekli olur.
  • Maaş hesabına ise müşteri borcunu ödemediği takdirde haciz işlemi başlatılarak, borcun tahsil edilebilmesi mümkündür. Bu durumda da maaşın 1/4’üne haciz uygulanır.

Banka Maaşı Haczedebilir Mi El Koyabilir Mi?

Bankalar tarafından yapılan uygulamalar arasında hesaba bloke koyma olabilirken maaş için bu durum geçerli değildir. Maaşlar kısmen haczi mümkün olan ödemelerdir. Hukuki açıdan değerlendirildiğinde maaşların tamamına el konulamaz. Borçlunun borcunu tahsil edebilmek için kural olarak kısmen haczedilmesi mümkündür. Banka maaşı haczedebilir mi el koyabilir mi? Birçok kişinin yanıtını aradığı bir sorudur.

  • Banka borcu maaşa haciz işleminde gerekçe olarak gösterilebilir. Kişinin bankaya olan borçlarını süresinde ödememesi bankanın icra takibi başlatmasına yol açabilir.
  • Banka borcu maaştan kesilir mi? Gibi sorular müşterilerin yanıtını aradığı bir konudur. Kişiler, bankalara borcu olduğunda bunu ödemekle yükümlüdürler. Aksi durumda bankalar yasal işlem başlatır. Ayrıca devlete olan borçların ödenmemesi durumunda da kişi icra takibine maruz kalmışsa hesabına bloke konulabilir. Maaş hesapları içinse icra takibinin kesinleşmiş olması gerekir.
  • Banka maaşı haczedebilir mi? Araştırıldığında haciz işlemleri sırasında geçerli olan kuralın borçlu ve ailesinin geçimlerini sürdürebilmeleri gerekir. Bu durumda da geçimi sürdürmeye yetecek oranda bir gelire sahip olması gereken borçlunun maaşının bir kısmı kesilir.

Borçlu icra mahkemesine başvurarak geçinmesi için lüzumlu olan miktarın kendisine bırakılmadığı konusunda şikâyette bulunma hakkına sahiptir. Haciz işlemi uygulanırken ise maaşın ¼’ü kesilir. Birden fazla haczin olduğu durumlarda alacaklılar sıraya konur. Haciz işlemi uygulanacağı zaman borçlunun muvafakatine gerek duyulmaz.

Ayrıca maaşa haciz işlemi uygulanabileceği gibi ikramiye ya da toplu sözleşme farkı gibi ücretler için de haciz işlemi uygulanabilmektedir. Birden fazla haciz işlemi uygulanırken öndeki haczin kesintisi bittikten sonra diğerine geçilir.

Özetle, icra kararı olmadan maaş alınan banka dahi olsa hukuk karşılığı maaşınıza borcun gerekçesi ile kesinti yapamaz maaşınızı kısmen veya tamamen alı koyamaz bunun için kişinin yasal yollara başvurma hakkı bulunmaktadır.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz